Một chú bộ đội mặc quân phục nhìn chưa đẹp nhưng cả đại đội thì rất đẹp, đó là cái đẹp mang tính nhất quán, sự nhất quán đó là nhận diện – Brand Identity System, trong Công ty bạn cũng vậy, tất cả các vật phẩm nhất quán về mầu sắc và phong cách diễn họa, tạo ra một nhận thức dễ dàng từ khách hàng, đó chính là mục tiêu của bộ nhận diện.

 

093.643.4479
zalo icon