Câu khẩu hiệu trong thời 4.0 đã thay đỏi rất nhiều, ko còn trừu tượng như trước nữa, nó phải nằm trong tổng thể chiến lượng marketing mới có thể mang lại hiệu quả, vậy bạn muốn một slogan chuẩn xác, hiệu quả bạn cần xuất phát từ ý tưởng gắn với chiến dịch marketing cụ thể, không được như thế nghĩa là slogan của bạn đang ngủ, hãy đánh thức nó bới đội ngũ sáng tạo của chúng tôi.

 

 

 

093.643.4479
zalo icon