LibraryDoctument
STT Tên tài liệu Mô tả Ngày tạo #
26 10 phẩm chất của chuyên gia bán hàng 1/1/1900
27 Cá tính thương hiệu Tốc độ ra đời và phát triển của các thương hiệu ngày càng dồn dập. Để không trở thành một giọi nước nhỏ bé và vô vị rơi tõm vào đại dương đầy sóng gió cạnh tranh, các thương hiệu đang ngày càng được nhấn mạnh đến yếu tố cá tính và bản sắc. 1/1/1900
28 22 Điều luật marketing 1/1/1900
29 Quản lý nhãn hiệu 1/1/1900
30 7 vấn đề trong quản trị nhãn hiệu 7 vấn đề trong quản trị nhãn hiệu 1/1/1900
31 Bảy bước bán hàng File PPS, Quý vị tải về vui lòng ấn mũi tên sang trái của bàn phím để mở trang tiếp theo 1/1/1900
32 Quản lý và lãnh đạo Sự khác nhau giữa quản lý và lãnh đạo có phân tích, bảng tóm tắt so sánh, đọc xong hiểu liền 6/1/2012
33 Michael Porter phân tích cạnh tranh Michael Porter phân tích cạnh tranh 1/1/1900
34 Mầu sắc và mệnh Nếu bạn muốn biết mình hợp, khắc với mầu gì? hãy tải flie về và ấn chọn là có kết quả tức thì 6/1/2012
1  2
1 / 2