Xây dựng thương hiệu Doanh nghiệp, Tập đoàn

Nói đến tập đoàn đa ngành nghề, nhiều công ty con thì việc xây dựng cấu trúc thương hiệu, hoahcj định nhận diện là việc pahir làm ngay từ đầu, còn khi sửa lại thì khó khăn hơn cả làm mới, nhưng chúng tôi sinh ra đã sẵn sang sửa lại hay làm mới cho bạn khi bạn là tập đoàn – Chúng tôi vinh dự đã làm mới cho hàng chục tập đoàn tại Việt nam thành công tốt đẹp.

Leave a Comment