Film giới thiệu doanh nghiệp

Phim giới thiệu doanh nghiệp dù quay hay không quay, chúng tôi luôn coi trọng phần lời bình, hậu kỳ vì nó mới cính là thông điệp truyền đi, thứ thông điệp sắc xảo, ấn tượng, dễ đi vào lòng người. Đó chính là thế mạnh mà chúng tôi đang duy trì và phát triển.

Tham khảo một số TVC chúng tôi đã sản xuất:

  • Siêu thị điện máy Dũng Vân – TP. Hạ Long – Quảng Ninh:

Salon ô tô Quốc Toản – 378 Lê Thánh Tông – Hải Phòng

Karaoke Louvre – TP. Hạ Long- Quảng Ninh

Công ty SAP – KTV

Leave a Comment