Báo giá thiết kế bao bì
Báo giá các gói thiết kế bao bì
Báo giá các gói thiết kế bao bì

Hẳn quý khách hàng đã hiểu được vai trò và tầm quan trọng của việc thiết kế bao bì, những thông điệp đồ hoạ biết nói, nó sẽ giúp sản phẩm của quý khách hàng được nổi bật giữa muôn vàn sản phẩm của đối thủ, hiểu rất rõ điều này, chúng tôi luôn hết mình để sáng tạo ra những mẫu bao bì phù hợp với từng nhóm người tiêu dùng, từng thương hiệu.

Các gói thiết kế của chúng tôi:
1. Thiết kế tờ rơi, catalogue gồm phí mua ảnh, chụp ảnh: 1.000.000đ/trang A4
2. thiết kế nhãn sản phẩm:

Gói Toxe PN: 2 triệu đồng (Áp dụng cho nhãn giấy, đơn giản, không cần hình ảnh)
Quý khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu yêu cầu
- Thiết kế:
Bước 1: 5 ngày: Quý khách sẽ nhận 02 ý tưởng, chọn 01 ý tưởng để phát triển tiếp. Nếu không có ý tưởng nào được chọn, chúng tôi sẽ triển khai tiếp 02 mẫu ý tưởng mới.
Bước 2: 5 ngày: Hoàn thiện
Bước 3: 02 ngày: Quý khách nhận sản phẩm gồm:
+ Đĩa CD đuôi JPG, CorelDRAW hoặc Adobe Iilustrator.

Gói Toxe PS- 3.5 triệu đồng (Áp dụng cho nhãn giấy, có yêu cầu ảnh chụp ảnh)
Quý khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu yêu cầu
- Thiết kế:
Bước 1: 7 ngày: Quý khách sẽ nhận 02 ý tưởng, chọn 01 ý tưởng để phát triển tiếp. Nếu không có ý tưởng nào được chọn, chúng tôi sẽ triển khai tiếp 02 mẫu ý tưởng mới.
Bước 2: 5 ngày: Hoàn thiện
Bước 3: 02 ngày: Quý khách nhận sản phẩm gồm:
+ Mẫu in mầu trên giấy
+ Đĩa CD đuôi JPG, CorelDRAW hoặc Adobe Iilustrator.

Gói Toxe PPro- 6 triệu đồng (Áp dụng cho các thiết kế bao bì Ninol , bộ sản phẩm có chụp ảnh)
Quý khách hàng cung cấp thông tin cho chúng tôi theo mẫu yêu cầu
 - Thiết kế:
Bước 1: 10 ngày: Quý khách sẽ nhận 02 ý tưởng, chọn 01 ý tưởng để phát triển tiếp. Nếu không có ý tưởng nào được chọn, chúng tôi sẽ triển khai tiếp 02 mẫu ý tưởng mới.
Bước 2: 7ngày: Hoàn thiện
Bước 3: 05 ngày:
+ Mẫu in mầu trên giấy
+ Đĩa CD đuôi JPG, CorelDRAW hoặc Adobe Iilustrator.