Báo giá tư vấn thương hiệu
Báo giá Thiết kế đồ họa 2014

Stt

Danh mục thiết kế

Đvt

Thời gian

Đơn giá

I

Thiết kế đồ họa

 

 

 

1

Nhãn giấy có ảnh

Nhãn

7 ngày

3.000,000

2

Tái thiết kế nhãn giấy có ảnh

Nhãn

5 ngày

1,500,000

3

Bao bì Ninol có ảnh

Túi

10 ngày

4,000,000

4

Bao bì Ninol không có ảnh

Túi

8 ngày

3,000,000

5

Tái thiết kế bao bì ninol có ảnh

Túi

7 ngày

2,000,000

6

Thùng carton in lưới 

Thùng

3 ngày

500,000

7

Thùng carton in offset

Thùng

3.000.000

8

Tờ rơi A4 1 mặt

Tờ

7 ngày

2,000,000

9

Tờ rơi A5 1 mặt (Tờ gấp)

Tờ

7 ngày

1,500,000

10

Chụp ảnh sản phẩm

SP

3 ngày

150,000

11

Thiết kế cattalogue 12 trang

Trang

10 ngày

12,000,000

12

Thiết kế băng rôn

Mẫu

2 ngày

1,000,000

13

Thiết kế fướn treo

Mẫu

2 ngày

1,000,000

14

Thiết kế phông event (backdrop)

Mẫu

1 ngày

1,000,000

15

Quảng cáo thùng xe oto

Mẫu

2 ngày

2,000,000

16

Thiết kế hình ảnh nhân vật hoạt hình

Mẫu

5 ngày

1,000,000

II

Dịch vụ sáng tạo

1

Sáng tác câu khẩu hiệu

Câu

7 ngày

1,500,000

2

Đặt tên sản phẩm

Tên

10 ngày

2,000,000

3

Sáng tác nhạc quảng cáo

Bài

7 ngày

3,000,000

4

Hòa âm phối khí

2 ngày

1,000,000

5

Sản xuất đĩa CD (02CD)

2 ngày

1,500,000.