Tư vấn thương hiệu
Bảng báo giá chi tiết sản xuất TVC
Báo giá chi tiết dịch vụ sản xuất phim quảng cáo:
Phim chỉ gồm hình ảnh + hiệu ứng + lời bình giá chỉ 8.000.000 đSTT Nội dung Gói 1 Gói 2 Gói 3 Gói 4
I TIỀN KỲ
1 Thiết bị Máy quay, đèn, âm thanh Máy quay, đèn, âm thanh Máy quay, đèn, âm thanh Máy quay, đèn, âm thanh
Ray, boom tay Ray, boom tay Ray, boom tay Ray, boom tay
2 Bối cảnh đạo cụ Theo hiện trường Theo hiện trường Dựng bối cảnh theo kịch bản Dựng bối cảnh theo kịch bản
3 Diễn viên Diễn viên tại chỗ Diễn viên chuyên nghiệp Diễn viên theo yêu cầu của khách hàng Diễn viên theo yêu cầu của khách hàng
4 Casting Không Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu
5 MC Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu Theo yêu cầu
II HẬU KỲ
1 Dựng Dựng tại HP, HN Dựng tại HP, HN Dựng tại HP, HN Theo yêu cầu khách hàng
2 Kỹ xảo Kỹ xảo đơn giản, chèn Logo, Slogan của DN. Kỹ xảo đơn giản, chèn Logo, Slogan của DN. Kỹ xảo 3D theo yêu cầu khách hàng Kỹ xảo 3D theo yêu cầu khách hàng
Thời gian tối đa 04” Thời gian tối đa 10”
3 Nhạc nền Nhạc tự chọn Nhạc có bản quyền Đặt soạn nhạc phù hợp yêu cầu kịch bản Đặt soạn nhạc và lời phù hợp yêu cầu kịch bản
4 Tiếng đọc nền Đọc nền theo nội dung Đọc nền theo nội dung Giọng đọc theo yêu cầu Giọng đọc theo yêu cầu
5 Đăng ký bản quyền Khách hàng chịu trách nhiệm
III NHÂN SỰ
1 Đạo diễn, biên tập, thư ký trường quay, quay phim, kỹ thuật VTR, âm thanh, ánh sáng, boomray… tùy theo yêu cầu thực tế.
IV HỖ TRỢ KHÁC
1 Quảng bá trên các website của toxebrand
2 Tặng log sản phẩm Không Tặng log 30” đối với Spot Tặng log 30”, 20” đối với Spot Tặng log 30”, 20”, 10” đối với Spot
3 Tặng đĩa DVD 20 50 100 200
4 Tư vấn truyền thông Không
5 Hỗ trợ book sóng quảng cáo trên các kênh truyền thông (báo, truyền hình theo yêu cầu) với biểu giá dành cho đại lý Không Không
V CHI PHÍ (VNĐ)
1 Chi phí sản xuất (Không bao gồm chi phí xây dựng ý tưởng/ kịch bản) 50.000.000 đến 80.000.000 90.000.000 đến 130.000.000 150.000.000 đến 250.000.000 250.000.000 đến 500.000.000
VI NHỮNG ĐIỂM CẦN LƯU Ý
1 Báo giá trên chưa bao gồm VAT.
2 Kịch bản do khách hàng cung cấp. Trường hợp khách hàng chưa có kịch bản, hai bên sẽ thỏa thuận ký Hợp đồng xây dựng ý tưởng, kịch bản. Các kịch bản do ToxeBrand cung cấp và được lựa chọn sản xuất sẽ không tính thành chi phí riêng.
3 Giá mỗi gói sản phẩm dao động và thay đổi tùy thuộc vào kỹ thuật, các loại máy móc, không gian/ bối cảnh, diễn viên nổi tiếng hay diễn viên bình thường, tiền kỳ, hậu kỳ sản xuất tại đâu…
4 Chi phí di chuyển sẽ được tính riêng theo địa điểm sản xuất.
5 Những yêu cầu nằm ngoài các gói dịch vụ cơ bản sẽ được thỏa thuận cụ thể.
6 Mọi thỏa thuận được ghi rõ trong hợp đồng theo đúng luật Thương mại của nhà nước CNXH Việt Nam. Hai bên nhà đầu tư và nhà sản xuất có quyền khiếu nại trước pháp luật nếu đối tác vi phạm nội dung hợp đồng.