Tư vấn thương hiệu
Sản xuất phim Quảng cáo
Để quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả, các doanh nghiệp thường nghĩ tới việc sẽ phải phát quảng cáo trên các kênh truyền hình, tuy nhiên để hiểu một cách đầy đủ và lựa chọn hợp lý cho từng trường hợp lại là vấn đề khó của các doanh nghiệp. Bởi một lý do đơn giản là doanh nghiệp chưa biết rõ những chi phí mà mình sẽ phải bỏ ra khi tham gia vào công cụ "đốt tiền" này - kế hoạch truyền thông, từ sản xuất phim như thế nào? bao nhiêu tiền? hướng tới nhóm khách hàng nào? thông điệp TVC là gì và ngay khi có TCV rồi cũng cần một kế hoạch phát sóng hợp lý về kinh phí và liều lượng. Tất cả các vấn đề trên sẽ được chúng tôi tư vấn cho quý doanh nghiệp miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Dưới đây là chi tiết về chi phí sản xuất phim và phí phát sóng truyền hình tại các đài TW và địa phương:

Để quảng bá thương hiệu một cách hiệu quả, các doanh nghiệp thường nghĩ tới việc sẽ phải phát quảng cáo trên các kênh truyền hình, tuy nhiên để hiểu một cách đầy đủ và lựa chọn hợp lý cho từng trường hợp lại là vấn đề khó của các doanh nghiệp.

Bởi một lý do đơn giản là doanh nghiệp chưa biết rõ những chi phí mà mình sẽ phải bỏ ra khi tham gia vào công cụ "đốt tiền" này - kế hoạch truyền thông, từ sản xuất phim như thế nào? bao nhiêu tiền? hướng tới nhóm khách hàng nào? thông điệp TVC là gì và ngay khi có TCV rồi cũng cần một kế hoạch phát sóng hợp lý về kinh phí và liều lượng.

Tất cả các vấn đề trên sẽ được chúng tôi tư vấn cho quý doanh nghiệp miễn phí, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Dưới đây là chi tiết về chi phí sản xuất phim và phí phát sóng truyền hình tại các đài TW và địa phương: