Thiết kế logo, nhãn hiệu
Thủ tục đăng ký logo độc quyền ?
Thủ tục đăng ký logo độc quyền tại ToxeBrand

Trước khi đăng ký cần phải tra cứu sơ bộ tại Cục SHTT khả năng có thể đăng ký được không? Phí 500 000 đ/1 tên/nhóm.
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM:

1. Giấy ủy quyền

2. Hợp đồng tư vấn đăng ký nhãn hiệu

3. Phí đăng ký: 2.500.000 VNĐ (cho 01 nhóm có 06 dịch vụ/sản phẩm theo phân loại quốc tế về nhãn hiệu)

4. Nếu trong cùng một đơn có hai nhóm trở lên thì mỗi nhóm tiếp theo bổ sung thêm 50% mức phí như khoản (3)


QUÁ TRÌNH THEO DÕI HỒ SƠ:

- Trong vòng từ 02 – 03 tháng, sẽ nhận được thông báo CHẤP NHẬN ĐƠN HỢP LỆ của Cục SHTT.
- Trong thời hạn 12 - 18 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ, Cục SHTT sẽ ra quyết định cấp GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ NHÃN HIỆU HÀNG HÓA.

- Thời gian hiệu lực của GCN đăng ký Nhãn hiệu hàng hóa là 10 năm và có giá trị trên toàn lãnh thổ Việt Nam (được gia hạn thêm 10 năm cho mỗi lần gia hạn).