Thiết kế logo, nhãn hiệu
Quy trình thiết kế logo?

MẪU ĐẶT HÀNG THIẾT KẾ LOGO

 

 1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng Việt ?

-

 1. Tên doanh nghiệp bằng tiếng Anh (Nếu có)?

-

 1. Lĩnh vực ngành nghề?

-

 1. Yêu cầu mầu sắc chủ đạo ?

-

 1. Có yêu cầu theo phong thuỷ không?

-

 1. Đưa ra ví dụ cụ thể về những logo mà quý khách hàng thích?

 

 1. Yêu cầu khác

 

 1. Các thông tin liên hệ:
  1. Người liên hệ:
  2. Số điện thoại:
  3. Địa chỉ Email:
Khi Quý khách hàng đã điền thông tin trên mẫu đặt hàng thiêt kế logo:
1. Tiến hành tra cứu tên thương hiệu tại Cục sở hữu Trí tuệ Việt Nam, tại sao lại có bước công việc này? có cần thiết không?, Chúng tôi xin trả lời là có, và việc này rất quan trọng, bởi nếu chúng ta cứ thiết kế theo yêu cầu của khách hàng rồi thu phí, sau đó cái tên thương hiệu bị trùng với thương hiệu đã được bảo hộ thì mọi chi phí sẽ trở lên lãng phí vô cùng. Vì họ sẽ yêu cầu ta chấm dứt dùng tên thương hiệu trùng với họ.
2. Triển khai các bước thiết kế theo trình tự tại mục báo giá cho từng loại logo mà quý khách chọn.